logisticsdep Album


นักศึกษาปวส.2 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องโลจิสติกส์ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 1 กรกฏาคม 2556


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


22 ถนนบางนา-ตราด1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร.02-3612901-2 โทรสาร.02-3930614
E-mail : bangnacc@bncc.ac.th
BNCC-KM © 2009

นโยบาย |
Generated 0.023066 sec.